گوگل با ارائه چند وصله اصلاحی، آسیب پذیری های شناسایی شده در مرورگر نوظهور خود به نام کروم (Chrome) را ترمیم کرد. یکی از این آسیب پذیری ها مربوط به سرریز بافر در اجرای فایل های طولانی به هنگام Save As کردن آنها رخ می دهد و این امر زمانی پیش می آید که کاربر بخواهد یک صفحه وبی را که دارای عنوان طولانی است ذخیره نماید. یادآور می شود مرور گوگل به طور خودکار به روز می شود. گوگل از این امر به عنوان گزینه ای برای فراهم آوردن امنیت بیشتر نام می برد. با این حال آپدیت ارائه شده، باگ carpet bomb را ترمیم نمی کند.