شناسایی چندین باگ امنیتی دیگر در مجموعه ای از محصولات مایکروسافت، امنیت تولیدات این شرکت معظم را بیش از پیش زیر سوال برده است.  گزارش های اخیر حاکی از آن است که چندین باگ امنیتی خطرناک در نرم افزارهای آفیس شناسایی شده که هکرها از آنها برای رخنه به سیستم های آسیب پذیر استفاده می کنند. جزئیات این آسیب پذیری ها به این شرح است: 1. بروز یک خطا در EPS filter به هنگام اجرای بخشی از تصاویر EPS باعث اختلال در عملکرد حافظه می شود. یک سند آفیس که حاوی قسمت خاصی از فایل EPS جعلی باشد، عامل این اختلال است. 2. بروز یک خطا در PICT filter به هنگام اجرای بخشی از تصاویر PICT باعث اختلال در عملکرد حافظه می شود. این امر از یک تصویر PICT جعلی نشات می گیرد. 3. بروز یک خطا در PICT filter به هنگام تجزیه فیلد bits_per_pixel در تصاویر PICT بالقوه عاملی است برای اختلال حافظه انبوه به وسیله یک تصویر PICT جعلی. 4. یک خطا در BMPIMP32.FLT filter module به هنگام اجرای تصاویر BMP می تواند عملکرد حافظه را - با استفاده از یک تصویر BMP جعلی که دارای تصاویر بسیار متعددی در header خود است - مخدوش سازد. 5. یک خطای حدی در WPG  filter module WPGIMP32.FLTبه هنگام اجرای بخش هایی از تصاویرWPG   باعث سرریز بافر از نوع پشته شده که دلیل آن نیز یک تصویر جعلی WPG یا سند WordPerfect قلمداد می شود. گفتنی است این باگ های امنیتی در 9 محصول مایکروسافت گزارش شده است. شایان ذکر است خطای سرریز بافر در Microsoft Windows Color Management System (که 11 نسخه مختلف ویندوز را آلوده کرده) و نیز حفره تازه کشف شده Microsoft Access Snapshot Viewer ActiveX Control (که در 10 مورد از تولیدات کمپانی مایکروسافت مشاهده شد) چندی پیش جزو اخبار امنیتی بوده است.