اینم نرم افزاری می باشد که به منظور تهیه و ویرایش نقشه های GIS طراحی شده است و کاربران به کمک آن قادر خواهند بود تا اقدام به تهیه و ساخت نقشه های مختلف در این زمینه نمایند و یا نقشه های خاصی را مورد ویرایش قرار دهند.

دانلود