اینم نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادر خواهند بود تا فایل های باقی مانده از وب گردی و مربوط وب سایت ها و فایل های کوکی مختلف خود را به صورت کامل پاکسازی  نمایند.

Powerful Cookies 3.57

دانلود