در بررسی های یک شرکت مطرح امنیتی نشان داد که تعداد معتنابهی از رایانه های مستقر در مراکز و نهادهای تجاری، فاقد تمهیدات مناسب امنیتی هستند. در این آمارگیری 580 رایانه با کاربرد تجاری، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که 81 درصد آنها از نبود امنیت کامل رنج می برد. عدم استفاده از تمام بسته های اصلاحی مایکروسافت، غیرفعال یا قدیمی بودن ضدویروس و نیز غیرفعال بودن دیواره آتش از جمله این مشکلات عنوان شده است. در این پژوهش همچنین مشخص شد 63 درصد از این رایانه ها، حداقل فاقد یکی از بسته های امنیتی مایکروسافت در خصوص ویندوز، آفیس، اینترنت اکسپلورر، مدیا پلایر ویندوز یا فلش پلایر ادوب هستند. این در حالی است که در 53 درصد رایانه های شرکت کننده در آمار، دیواره آتش غیرفعال شده بود و 15 درصد نیز از نرم افزارهای امنیتی از رده خارج (مانند ضدویروس های قدیمی) استفاده می کردند.