حدود پنج ساعت پس از انتشار فایرفاکس 3 (در 17 ژوئن - 28 خرداد) یک باگ خطرناک امنیتی در آن کشف شد. این حفره امنیتی که توسط کارشناسان شرکت TippingPoint شناسایی و گزارش شده است، در Firefox 2.0.x نیز وجود دارد و می تواند دستمایه سو استفاده افراد برای اجرای کدهای دلخواه گردد. این حفره، اندک زمانی پس از کشف، به تیم امنیتی موزیلا (شرکت تولید کننده مرورگر فایرفاکس) منتقل شده است. TippingPoint گفت تا زمانی که موزیلا بر این حفره امنیتی کار می کند، ما هیچ چیزی فاش نخواهیم کرد تا موقعی که بسته اصلاحی آن ارائه گردد.