اینم  نرم افزاری می باشد که به وسیله آن کاربران قادر خواهند بود تا تصاویر و فایل تصویری فلش با فرمت های SWF و FLV را بر روی کامپیوتر خود ذخیره سازی نمایند و سپس در هنگام نیاز با کمک ابزارهای این نرم افزار این فایل ها را مشاهده کنند.

Flash Favorite v1.8

دانلود ۱.۰۹

User ID(Name) : FR1076
Serial Number(Key): 48A1-551D-DC37-2512-49CD-BF29-916F-0B81-1491-9279-D5D9