اینم مجموعه ای از ابزارها می باشد که به کمک آن ها کاربران می توانند وضوح پایین در تصاویر گرفته شده توسط دوربین های دیجیتال را افزایش دهند. به عنوان مثال ممکن است کاربر با استفاده از دوربین خود عکسی را از یک منظره گرفته باشد ، اما به دلیل رعایت نکردن فاصله لازم با هدف عکاسی ، هدف در تصویر به صورت تار دیده شود.

PhotoAcute Studio v2.77

دانلود