شناسایی یک ضعف امنیتی در نگارش 0/7 ضدویروس سوفوس می تواند باعث اجرای حملات Denial of Service یا عدم سرویس دهی گردد. به گزارش سکونیا این حفره از بروز اشتباه در بررسی ورودی های  hooked SSDT function "NtCreateKey() ناشی می شود و تاکنون (10 می – 21 اردیبهشت) شرکت سوفوس وصله ای برای اصلاح آن منتشر نکرده است. گفتنی است این آسیب پذیری، "کم خطر" درجه بندی شده است.